Głogowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

INFORMACJE OGÓLNE

Co należy do zadań RDPP?

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Głogów,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania NGO’s.

Kto powołuje RDPP
Prezydent Miasta Głogowa powołuje zarządzeniem Głogowską Radę Działalności Pożytku Publicznego na dwuletnią kadencję.

Jak działa RDPP
Tryb powoływania członków Rady, organizację i zasady działania określone są w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz w Załączniku Nr 1 do Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Głogów z organizacjami pozarządowymi stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Głogowa nr 440/2012 TUTAJ.

Kto wchodzi w skład RDPP
Rada składa się z osiemnastu członków:

  • dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe,
  • dwóch przedstawicieli Rady Miasta Głogowa desygnowanych przez Radę Miasta Głogowa,
  • siedmiu osób desygnowanych przez Prezydenta Miasta Głogowa, reprezentujących jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Głogowa odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Redakcja Portalu

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Alior Bank oddział Głogów:
64 2490 0005 0000 4500 6942 1544

X
X
%d bloggers like this: