Raporty Badania Publikacje

Ekspertyzy:

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce. Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2012 r.

Raporty:

Raport podsumowujący „Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska” sporządzony na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”, Wrocław 2011.

Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego

Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. Raport z badań w 2008 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku

Marek Rymsza, Piotr Frączak, Ryszard Skrzypiec, Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym

Publikacje:

Marcela Wasilewska, Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007–2013. Przewodnik, wydanie II

Marcela Wasilewska, Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013. Przewodnik, wyd. I

Publikacje dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

„Dolnośląski Niezbędnik Obywatelski”
Folder informacyjny powstał w ramach oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle´a pn. „Edukacja obywatelska na temat prawa do dostępu do informacji publicznej jako podstawie funkcjonowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego”.

„Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku 2012”
Publikacja powstała w ramach oferty złożonej z art. 19a przez Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku”.

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku. Europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym„.
Publikacja powstała w ramach oferty złożonej przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych pn. „Gender – trudne równania”.

„Dolnośląska Akademia Gender”
„Poradnik równościowy” powstał w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” pn. „Dolnośląska Akademia Gender”.

Dolnośląska Akademia Samorządowa
Rekomendacje powstałe w ramach oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Kultury OTTENBREIT pn. „Edukacja obywatelska a działania strażnicze w Powiecie Wrocławskim. Usprawnianie dostępu do informacji publicznej Dolnoślązaków. Dolnośląska Akademia Samorządowa”.

„Akademia Aktywnych Liderów i Liderek”
Poradnik powstał w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” pn. „Akademia aktywnych liderów i liderek”.

Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku
Raport powstał w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” pn. „Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku”.

Homofobia – jak jej przeciwdziałać„?
Badanie przeprowadzone
w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” pn. „Profesjonalizacja polityki równościowej na Dolnym Śląsku”.

Redakcja Portalu

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Alior Bank oddział Głogów:
64 2490 0005 0000 4500 6942 1544

%d bloggers like this: